LeteckéBombardování Brnav letech 1944-45

O aplikaci

„Bombardování Brna“ je aplikací mapující místa zasažená spojeneckými a sovětskými nálety na Brno v letech 1944-1945. Jednotlivé lokality se zaregistrovanými dopady bomb jsou rozlišeny podle hlavních spojeneckých náletů v srpnu, listopadu a prosinci 1944 či sovětských leteckých útoků v dubnu 1945. V případě, že u vybombardovaného místa je dostupná obrazová dokumentace z období po náletu, jsou k jednotlivým záznamům připojeny dobové fotografie. Přidána byla také historická mapa Brna, která ukazuje stav zástavby města zhruba v období druhé světové války.

Při příležitosti spuštění aplikace k 70. výročí bombardování Brna 25. 8. 2014 byla zpracována základní databáze míst zasažených leteckými útoky. Využity byly archiválie uložené v Muzeu města Brna, Archivu města Brna a podklady Vlastimila Schildbergera st. a dalších pamětníků, badatelů či vojenských historiků zabývajících se tímto tématem. Mapa bombardovaných míst bude dále doplňována a revidována. V případě, že máte k dispozici informace upřesňující nebo doplňující prezentovanou mapu, kontaktujte prosím autory na adresu bomby@spilberk.cz.

Autoři aplikace

Muzeum města Brna ve spolupráci s Archivem města Brna

Technická realizace

Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna, T-MAPY spol. s r.o.
Mapová aplikace je součástí informačního systému Internetové Encyklopedie dějin Brna